Актуални въпроси, свързани с възстановяването на работата на салон „Дивна Медик” след повторното му отваряне

Как мога да стана клиент на салона, ако досега не съм идвал?

Ако имате нужда от нашите услуги за първи път, необходимо е да проведем предварителна опознавателна консултация.

Това е необходимо, за да се запознаем със състоянието на Вашата кожа в момента, за да преценим каква процедура ще бъде направена и колко време ще е необходимо да планираме за нея .

Консултацията е безплатна!

С оглед ограничаване на опасността от разпространение на вируси, записването на клиентите се съобразява така, че да не се допуска струпване.

Ето защо, ако не сте ни посещавали до момента, имаме нужда да сме наясно каква е спецификата на Вашата кожа, за да планираме индивидуалното време необходимо за извършването на услугата. За нас е особено важно да планираме графика си така, че да осигурим максимална безопасност за Вашето здраве.

Моля Ви, приемете консултацията като задължително условие, за да запишем час за извършване на услуга при нас.


Редовен клиент съм. Как мога да резервирам час?

Ако сте редовен клиент и имате клиентски картон при нас, можете да запишете своя час на телефон: 089 99 66 745.

С оглед максимално ограничаване на възможността за разпространяване на вируси, е премахната възможността за записване на място в салона. Така се елиминира необходимостта от докосване на звънеца на салона, бравите и външните части.


Какво е необходимо да знам във връзка с посещението ми в салона?

  • Посещението Ви в салона ще бъде допуснато само, ако имате предварително уговорен час.

  • Необходимо е да ни известите по телефона, че сте на адреса на салона, за да Ви отворим вратата. Така предотвратяваме необходимостта от докосване на звънец, брава и врата, с което осигуряваме пълноценна защита за здравето Ви. Служител на салона ще Ви посрещне и ще Ви осигури дезинфекциран и безопасен достъп до мястото за измиване на ръце.

  • Ще бъдете настанени в кабинета за извършване на козметична процедура без да се допуска да докосвате повърхности.

  • Моля Ви, съобразете идването си в салона така, че да сте навреме. Няма да има възможност да изчакате на територията на салона, ако сте подранили.

  • Необходимо е да знаете още, че придружители не се допускат в салона.


Имам закупена карта за серия от процедури, които не използвах поради извънредната ситуация. Как мога да използвам процедурите, които ми остават?

Всички предварително закупени карти за серии от процедури бяха „замразени” от 13.03.2020г.

От 18.05.2020г се възобновява действието на картите.

Срокът на картите се преизчислява от момента на първото посещение след 18.05.2020г., като остава валидно условието за ритъм на посещение, на базата на което се ползва отстъпка.

Възможността да се „размрази” предплатена карта ще бъде активна до 1 юни 2020г.

След посоченият срок, карата губи валидност.


Има ли промяна в работното време на салона?

Салонът работи само в часовете в които има предварително заявени посещения.

Ако имате въпроси, на които не откривате отговора тук, свържете се с нас на телефон: 089 99 66 745!

С грижа за Вашата красота и здраве!

Екипът на салон „Дивна Медик”